Pregătirea dosarului pentru obținerea cetățeniei române

Despre serviciu

Orice cetățean al Republicii Moldova este în drept să redobândească cetățenia română în baza rudelor (părinți/bunici/străbunici) născuți pe teritoriul României Mari până în 28 iunie 1940.

Ce trebuie să știi despre pregătirea dosarului

Etapele procesului pentru depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române

 1. Colectarea actelor de stare civilă moldovenești pentru completarea dosarului de cetățenie română
 2. Programarea pentru depunerea dosarului de cetățenie
 3. Legalizarea actelor de stare civilă și de identitate la notar
 4. Solicitarea cazierului judiciar moldovenesc
 5. Pregătirea dosarului pentru depunere
 6. Depunerea dosarului la Consulatul României sau în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din România

Lista documentelor pentru obținerea cetățeniei românești

Acte de identitate:

 • pașaport în original + copie legalizată (cu o traducere notarială în limba română, după caz);
 • buletin în original + copie legalizată (cu o traducere notarială în limba română, după caz).

Acte de stare civilă:

 • documente privind starea civilă a solicitantului (certificate de naștere, căsătorie sau divorț) în original și copii legalizate;
 • documentele privind starea civilă a rudelor (copii minori, părinți, bunici și străbunicii), foști cetățeni români și copii legalizate (traducere certificată în limba română, dacă este necesar).

Dacă solicitantul are copii minori:

 • certificatele de naștere ale minorilor în original și copii legalizate

Declarații:

 • declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a Cetățeniei Române;
 • declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că solicitantul dorește redobândirea Cetățeniei Române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;
 • declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că solicitantul nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități.

Dacă solicitantul are copii minori:

 • declarație autentificată la notar privind acordul ambilor părinți pentru redobândirea Cetățeniei Române de către minor.

Notă: în cazul copiilor minori, care au atins vârsta de 14 ani, la dosar se va anexa următoarea:

 • declarație autentificată la notar în prezența unuia dintre părinți privind consimțământul minorului de peste 14 ani pentru redobândirea Cetățeniei Române.

Altele:

 • 2 fotografii color 3,5 cm x 4,5 cm;
 • un cazier judiciar eliberat de autoritățile țării de cetățenie originală a solicitantului, în original și cu o traducere notarială în limba română.

Cererea pentru depunerea dosarului

După ce ai toate documentele pregătite, puneți-le într-un dosar cu șină şi completați cererea pentru depunerea dosarului.

Obține cetățenia română legal și sigur și beneficiază de toate avantajele ei.

Întrebări frecvente

Cererile pot fi depuse la sediul Autorității Naţionale pentru Cetăţenie din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi, Suceava și Timişoara, precum și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde deții un permis de ședere legal.
Echipa Certificat.md oferă asistență în urmărirea stadiului soluționării cetățeniei. De asemenea, informațiile legate de stadiul soluționării pot fi vizualizate, pe baza numărului de dosar, accesând site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie (http://cetatenie.just.ro).
Nu. Dosarul poate fi depus doar în baza unei programări prealabile.

După obținerea certificatului de naștere, pașaportul se poate obține în 2 săptămâni.

Din câte cunoaştem, nu există nici un criteriu legal sau oficial de prioritizare a acordării cetățeniei române. Aceste informații fie sunt doar zvonuri, fie doar anumite presupuneri fără nicio bază care să le susțină.
În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele care dobândesc sau redobândesc cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau de reședință, pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate.
Certificatul de cetăţenie română este eliberat persoanei în cauză în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului.
Da. Paşaportul român se perfectează la orice Consulat al României din străinătate. Detalii poți găsi pe site-ul fiecărui consulat.
Pot exista două persoane cu număr identic al dosarului, dacă dosarele au fost depuse în ani diferiţi. Dacă dosarul pe care îl găsești a fost depus în acelaşi an, e posibil să fie o greşeală şi te sfătuim să te adresezi la ANC pentru a lămuri situaţia, şi eventual, pentru a afla numărul corect al dosarului.